Rechtbank Den Haag oordeelt dat een pensioenvoorziening op de balans van de bv staat en dat in de VSO louter is afgesproken dat het reeds ingegane pensioen vanaf 2006 daadwerkelijk zou worden uitbetaald, conform de pensioenbrief. De inspecteur heeft terecht rekening gehouden met de pensioenuitkering.

Omdat X geen IB-aangiften doet, legt de inspecteur ambtshalve aanslagen op over de jaren 2014 en 2015. Hierbij houdt hij rekening met het pensioen dat X van zijn bv geniet. X is het hier echter niet mee eens. Volgens hem heeft de voormalige accountant van de bv in het verleden ten onrechte een pensioen opgegeven bij de inspecteur. Verder stelt X dat een uittredingsvergoeding niet ten laste van de winst is gebracht, maar is meegenomen in de IB-aangifte en daar is belast. Volgens X is er dan ook sprake van dubbele belastingheffing. De VSO die tussen partijen in 2009 tot stand is gekomen, is volgens X niet rechtsgeldig.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat een pensioenvoorziening op de balans van de bv staat en dat in de VSO louter is afgesproken dat het reeds ingegane pensioen vanaf 2006 daadwerkelijk zou worden uitbetaald, conform de pensioenbrief. Er bestaat dan ook geen aanleiding om de VSO te vernietigen. Vervolgens stelt de rechtbank vast dat X geen aangifte heeft gedaan en dat de bewijslast terecht is omgekeerd. De aanslag blijft in stand omdat deze op een redelijke schatting berust en X er niet in slaagt aannemelijk te maken dat de aanslag toch te hoog is.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.80

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 18 september

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen