Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de tussen verdragstaten vereiste verdragstrouw heeft geschonden. De wijze waarop de inspecteur de stukken uit het strafrechtelijke dossier heeft verkregen, moet onder alle omstandigheden ontoelaatbaar worden geacht.

Belanghebbende, X, houdt, indirect, de aandelen in A bv. X houdt ook de aandelen in Z Ltd., dat op de Turks & Caicos eilanden is gevestigd. A bv verricht werkzaamheden ter zake van de aanvraag van visa en tewerkstellingsvergunningen voor Chinese koks. In 2011 brengt A bv ruim € 1,2 mln aan kosten in aftrek die aan het Chinese K Ltd. zijn betaald en in 2012 € 723.374. K Ltd. maakt forse bedragen over aan Z Ltd. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de inspecteur dat K Ltd. helemaal geen prestaties heeft verricht aan A bv en dat er sprake is van een kasrondje tussen A bv, K Ltd. en Z Ltd. Verder stelt hij dat A bv middellijk winst aan X heeft uitgekeerd. De inspecteur legt daarom een IB-navorderingsaanslag 2012 op aan X waarbij, na bezwaar, een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang van € 532.974 in aanmerking wordt genomen. Bij het opleggen van deze aanslag maakt de inspecteur gebruik van informatie die door de bevoegde autoriteiten van Hong Kong in het kader van een strafrechtelijke procedure aan het OM is verstrekt.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de tussen verdragstaten vereiste verdragstrouw heeft geschonden door gebruik te maken van de stukken uit het strafrechtelijke dossier. De wijze waarop de inspecteur deze stukken heeft verkregen, druist in tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht en dit gebruik moet onder alle omstandigheden ontoelaatbaar worden geacht. Dit geldt ook indien Hong Kong alsnog zou instemmen met het gebruik van de verstrekte informatie voor belastingheffingsdoeleinden. Nu met deze stukken geen rekening wordt gehouden, zijn de overige door de inspecteur aangevoerde bewijsstukken onvoldoende om aannemelijk te maken dat X inkomen uit aanmerkelijk belang heeft genoten. Het hof vernietigt de navorderingsaanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.12

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 4 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  401
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen