De internetconsultatie BTW-herziening diensten onroerende zaken is gestart. Met de internetconsultatie wil het kabinet short stay structuren bestrijden. De einddatum voor de internetconsultatie is 2 april 2024.

Door toepassing van een short stay structuur is het mogelijk een BTW-besparing te realiseren door na een grote verbouwing van een woning deze voor een korte tijd te verhuren. Er is dan sprake van BTW-belaste verhuur. De BTW op kosten van de verbouwing is dan, anders dan wanneer sprake is van langdurige BTW-vrijgestelde verhuur, aftrekbaar. Het kabinet acht dit niet wenselijk omdat dit leidt tot een ongelijk speelveld in de verhuursector.

Voorgesteld wordt om de herzieningsregeling zoals die al geldt voor (on)roerende investeringsgoederen uit te breiden naar diensten aan onroerende zaken van tenminste € 30.000, zoals verbouwingen en groot onderhoud. De herzieningstermijn is vijf jaar. De eerder toegepaste BTW-aftrek wordt elk jaar, telkens voor 1/5 deel, vergeleken met het gebruik van de dienst in dat jaar. In het voorstel is overgangsrecht opgenomen in de vorm van een uitgestelde inwerkingtreding per 1 januari 2026. De nieuwe regeling betreft een wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. De einddatum voor de internetconsultatie is 2 april 2024.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 13a

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 13

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

404

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen