De internetconsultatie voor aanpassing van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gestart en loopt tot en met 5 juli 2021. Door onder andere de implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dient de bestaande leidraad te worden aangepast.

Met de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn zijn ook aanbieders van diensten met virtuele valuta onder de werking van de richtlijn gebracht. Tevens zijn nadere maatregelen getroffen ten aanzien van hoog risicolanden en zijn de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling tussen Wwft-toezichthouders en bepaalde andere partijen vergroot. Ook zijn er regels vastgesteld over de oprichting van een verwijzingsportaal bankgegevens alsmede aangepaste regels met betrekking tot registers met informatie over uiteindelijk belanghebbenden.

Bij de beroepsgroepen waar de Wwft op van toepassing is, zijn de bepalingen over de belastingadviseur en de externe registeraccount uitgebreid. Verder is de groep uitgebreid die bestaat uit personen die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.

Ook is onder andere een bepaling toegevoegd over UBO-registers, waarbij tevens de voorwaarden om voor afscherming in aanmerking te komen, zijn vermeld.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 9 juni

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen