Het opvoeren van specifieke zorgkosten zonder deze te onderbouwen leidt tot correctie van de aangifte en niet tot aftrek. 

X krijgt de aanslagen IB/PVV 2016 en 2017 opgelegd. De inspecteur wijkt in beide aanslagen af van de aangifte en corrigeert de in de aangiften opgevoerde aftrek specifieke zorgkosten. X is het hier niet mee eens.

De rechtbank is van oordeel dat X niet aannemelijk maakt dat de gestelde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. X heeft geen stukken overgelegd waaruit de gestelde kosten blijken of dat er sprake is van specifieke zorgkosten. Ook de opgevoerde kosten van X voor levensonderhoud van haar kinderen in het buitenland leiden niet tot een aftrekpost. Een brief inzake de opname in het FSV-register maakt dit niet anders. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 9 juni

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen