Minister Hoekstra van Financiën heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de toezeggingen uit het Algemeen overleg FATCA van 10 februari 2021.

Conform de toezegging is een centraal punt met informatie over FATCA en de Amerikaanse belastingplicht gecreëerd op Rijksoverheid.nl. Over de inhoud is gesproken met de twee belangengroepen. Er zijn Q&A’s opgesteld die op 22 april zijn gepubliceerd. Hiermee is toegankelijke informatie over FATCA via één centrale pagina op Rijksoverheid.nl beschikbaar. Van belang is dat het nieuwe centrale punt een dynamisch informatiepunt is. Als er ontwikkelingen zijn, of als extra informatie op bepaalde onderdelen van belang blijkt te zijn, kan de informatie worden uitgebreid. Daarnaast heeft de minister de banken gevraagd om cliënten proactiever te informeren over de FATCA-wetgeving en wat voor effect die wetgeving kan hebben op hun situatie. Ook heeft de NVB op haar website nadere informatie gepubliceerd over FATCA en de mogelijke gevolgen.

Nederland heeft in de Ecofin Raad van 16 februari 2021 FATCA geagendeerd en de oproep gedaan om op korte termijn samen met de VS te overleggen. Deze oproep heeft tot een gesprek geleid op 15 maart jl. tussen een aantal lidstaten en de Amerikaanse belastingdienst, de IRS. In het gesprek hebben Nederland en de andere deelnemende EU-lidstaten de problematiek rondom de bankrekeningen van toeval-Amerikanen aangekaart. De EU-lidstaten hebben hierbij aangegeven dat de IRS deze problemen kan oplossen door meer duidelijkheid te geven over de inspanningsverplichting voor de banken. De IRS heeft hiervan kennisgenomen en toegezegd om met aanvullende informatie te komen over de inspanningsverplichting. Ook zijn met de IRS de mogelijkheden besproken om de aangifte voor toeval-Amerikanen verder te versimpelen.

Binnen de OESO bestaat de opvatting dat de VS soeverein zijn om te bepalen wie naar nationaal recht Amerikaans staatsburger is en of deze wel/niet belast mag worden zolang van toepassing zijnde verdragen ter voorkoming van dubbele belasting worden gerespecteerd. Nederland is daarom niet gesteund in de oproep om dit binnen de OESO te agenderen, omdat deze problematiek niet beschouwd wordt als een kwestie van het OESO-modelverdrag of het OESO-commentaar daarop.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 9 juni

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen