De Tweede Kamerleden Snels (GL), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel gemaakt tot wijziging van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de Wet VPB 1969 in verband met het voorkomen van oneigenlijk gebruik en het verbreden van de belastinggrondslag. Het initiatiefwetsvoorstel is nu ter internetconsultatie gegaan. Belanghebbenden kunnen hierop reageren tot 16 mei 2019.

Dit wetsvoorstel beoogt een dam op te werpen tegen de uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag die plaatsvindt door middel van de aftrek van liquidatieverliezen. Daartoe worden in essentie de volgende drie maatregelen voorgesteld:

  • een beperking van de liquidatieverliesregeling tot liquidaties van dochtervennootschappen waarin de moedervennootschap een kwalificerend belang houdt (materiële beperking);
  • een beperking van de liquidatieverliesregeling tot liquidaties van dochtervennootschappen die zijn gevestigd in de EU/EER (territoriale beperking); en
  • een beperking van de mogelijkheid tot langdurig uitstel van het aftrekmoment van een liquidatieverlies (temporele beperking).

Als aanvullende maatregel worden vergelijkbare wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de stakingsverliesregeling.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 17 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

  1160
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen