Een toekomstige invoering van een stelsel van Betalen naar Gebruik maakt MRB-regelingen met de doelstelling beperkt weggebruik overbodig. Dat blijkt uit de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport evaluatie bijzondere regelingen MRB en BPM die staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport is het kabinet van mening dat de besluitvorming over de toekomst van een aantal geëvalueerde regelingen moet worden overgelaten aan het volgende kabinet. Het gaat daarbij om de MRB-vrijstelling voor taxi’s en openbaar vervoer, de MRB-regelingen met de doelstelling beperkt weggebruik. Waar het kabinet ruimte zag heeft zij concrete voorstellen geformuleerd die ook in het Belastingplan 2024 zijn opgenomen.

Voorstellen:

  • Het nihiltarief in de MRB voor OV-autobussen op LPG of aardgas en verlaagde brandstoftoeslag voor gas in de MRB wordt afgeschaft per 1 januari 2030 respectievelijk per 1 januari 2026, omdat de doelstellingen zijn achterhaald wat betreft de inzet van fossiel gas;
  • De MRB-vrijstelling voor oldtimers (auto’s van 40 jaar en ouder) wordt per 1 januari 2028 versoberd tot voertuigen die tot 1988 zijn gebouwd. Hierbij wordt rekening gehouden met de overgangsregeling voor motorrijtuigen die voor het eerst in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 1988 maar waarvan de datum 1e toelating nog geen 40 jaar geleden is;
  • Het MRB-kwarttarief kampeerauto wordt per 1 januari 2026 versoberd. Het kwarttarief wordt gewijzigd naar een halftarief, omdat de regeling leidt tot belastingderving en de uitstoot van kampeerauto’s is toegenomen;

Het kwarttarief MRB-paardenvervoer en de Teruggaaf BPM-geldtransport worden per 1 januari 2036 beëindigd om zodoende de uitvoerbaarheid en de eenvoud van het belastingstelsel te vergroten.

Wetsartikelen:

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 72

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 30

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 25c

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 24

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 23a

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 23

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 23

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 15

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 september

Informatiesoort: VN Vandaag

301

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen