Het verlaagde BTW-tarief is deels doeltreffend maar in het algemeen géén doelmatig instrument om onder andere vermindering van de fiscale druk bij minder draagkrachtigen te bereiken. Dat blijkt uit een onderzoekrapport naar de evaluatie van het verlaagde BTW-tarief in brede zin dat staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Ook blijkt uit het onderzoeksrapport dat het verlaagde BTW-tarief in het algemeen niet voldoet aan het toetsingskader fiscale regelingen. De onderzoekers adviseerde het kabinet daarom kritisch te evalueren of de doelen van het verlaagde BTW-tarief - die vaak decennia geleden zijn vastgesteld - nog actueel en relevant zijn. Inmiddels heeft naar aanleiding van deze conclusies een evaluatie plaatsgevonden waarna het kabinet voorstelt om per 1 januari 2025 het algemene BTW-tarief toe te passen op agrarische goederen en -diensten. Het oorspronkelijke beleidsdoel van het verlaagde BTW-tarief (voorkomen cumulatie) is namelijk door het afschaffen van de zogenoemde landbouwregeling in 2018 komen te vervallen. Eventuele verdere vervolgstappen naar aanleiding van de evaluatie worden overgelaten aan het volgende kabinet.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 9

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 22 september

Informatiesoort: VN Vandaag

413

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen