De Tweede Kamer heeft op 21 september 2023 het wetsvoorstel Wet cameratoezicht Douane (36345) aangenomen. Het wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel geeft de wettelijke grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens via cameratoezicht door de Douane. Het wetsvoorstel betreft een aanvulling op de Algemene douanewet (ADW). Het wetsvoorstel vult de ADW aan met expliciete grondslagen, waarborgen en randvoorwaarden voor het gebruik van camera’s, wanneer persoonsgegevens, waaronder in een specifieke situatie bijzondere persoonsgegevens, worden verwerkt. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in een grondslag in de ADW voor nadere regels die in een algemene maatregel van bestuur moeten worden gesteld ter verzekering van de juiste uitvoering en toepassing van de wetsbepalingen met betrekking tot het gebruik van camera’s, wanneer persoonsgegevens worden verwerkt.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Cameratoezicht Douane (36345).

Rubriek: Douane

Editie: 22 september

Informatiesoort: VN Vandaag

136

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen