In het toekomstig box 3-stelsel wordt uitgegaan van een vermogenswinstbelasting voor vastgoed. Ook bevat het wetsvoorstel Wet betaalbare huur verschillende elementen zodat investeren in huurwoningen interessant blijft. Dat schrijft minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Rendement particuliere verhuurders onder druk’.

Het wetsvoorstel betaalbare huur wordt op korte termijn bij de Tweede Kamer ingediend, zodat inwerkingtreding per 1 juli 2024 kan plaatsvinden. Dat schrijft minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Rendement particuliere verhuurders onder druk’. In het artikel worden de gevolgen van de recent ingevoerde en aangekondigde beleidsmaatregelen, en de gestegen rente op het toekomstig rendement van een specifieke subset particuliere verhuurders onderzocht. In de dataset zijn huurwoningen in G4-steden (met hogere WOZ-waardes) oververtegenwoordigd en worden alle woningen tegen een actuele marktprijs verhuurd doordat ze in 2022 zijn aangeboden en gefinancierd tegen actuele rentes. Het onderzoek is daarmee volgens de minister geen analyse van de gehele huurmarkt.

Investeren in vastgoed wordt in het algemeen minder aantrekkelijk. De mate waarin is echter sterk afhankelijk van de individuele situatie. Dit hangt onder andere af van de wijze van financiering, de eigendomsstructuur en de beleggingshorizon. Daarnaast profiteren investeerders ook van de stijgende huizenprijzen (het indirecte rendement op de huurwoning). Op dit moment is geen sprake van een uitpondgolf. Wel is er een dalend aantal aankopen door beleggers.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 31 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Dossiers: Box 3

3127

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen