De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft de Albanese rechtsvorm ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’ (SH.P.K) gekwalificeerd. Een Albanese SH.P.K. kwalificeert als een kapitaalvennootschap, zijnde een niet-transparant lichaam.

De kwalificatie is van toepassing op de heffing van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting en bronbelasting. In de naar het Engels vertaalde stukken wordt de rechtsvorm SH.P.K. aangeduid als een LLC.

Buitenlandse rechtsvormen of samenwerkingsverbanden moeten voor de Nederlandse belastingheffing worden gekwalificeerd volgens het kwalificatiebesluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M, V-N 2009/65.17. Hierbij zijn met name vier vragen van belang, het zogenaamde toetsingskader.

De vragen uit het toetsingskader zijn voor de voorgelegde SH.P.K. als volgt beantwoord:

  1. Een SH.P.K. kan de juridische eigendom hebben van de vermogensbestanddelen waarmee het de activiteiten uitoefent.
  2. Alle participanten zijn beperkt aansprakelijk voor de schulden en de andere verplichtingen van het samenwerkingsverband.
  3. De SH.P.K. in casu heeft een kapitaal dat in maatschappelijke zin gelijk wordt gesteld met een in aandelen verdeeld kapitaal.
  4. In de Statute van de voorgelegde SH.P.K. is geen bepaling opgenomen waarin, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van participanten plaats moet vinden met toestemming van alle participanten.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 13 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

144

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen