Rechtbank Limburg oordeelt dat een parkeerder die stelt dat hij de parkeerbon niet achter de ruitenwisser van zijn auto heeft aangetroffen recht heeft op een volledig nieuwe bezwaartermijn van zes weken.

Aan X is met dagtekening 22 september 2021 een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. X stelt dat hij geen parkeerbon achter de ruitenwisser van zijn auto heeft aangetroffen, maar dat hij pas door toezending van het duplicaat van de naheffingsaanslag op 31 oktober 2021 bekend is geworden met de naheffing. Daarna heeft hij binnen zes weken bezwaar gemaakt. X stelt dat de heffingsambtenaar het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Rechtbank Limburg oordeelt dat een parkeerder die stelt dat hij de parkeerbon niet achter de ruitenwisser van zijn auto heeft aangetroffen recht heeft op een volledig nieuwe bezwaartermijn van zes weken. De rechtbank acht in deze zaak aannemelijk dat de gemeente daadwerkelijk een bon achter de ruitenwisser heeft aangebracht en dus dat de aanslag rechtsgeldig is bekendgemaakt. Omdat X echter stelt dat hij de bon niet heeft aangetroffen, en niet bewezen kan worden dat de bon nog achter zijn ruitenwisser zat toen hij bij zijn auto aankwam, is de te late indiening van het bezwaar door X toch verschoonbaar. Daarbij gunt de rechtbank X de volledige termijn van zes weken na de ontvangst van het duplicaat van de aanslag. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking i) dat in veel gemeenten in Nederland de bezwaartermijn sowieso pas ingaat na ontvangst van het duplicaat, ii) dat in de meeste rechtspraak na ontkenning van het aantreffen van de parkeerbon al wordt aangenomen dat de bekendmaking pas heeft plaatsgevonden door verzending van het duplicaat waarna de parkeerder ook de volledige termijn van zes weken heeft om bezwaar te maken en iii) het advies van A-G Widdershoven om in situaties als deze een bezwaarmaker de volledige termijn van zes weken te gunnen (A-G Widdershoven 7 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:476, V-N 2023/40.21).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Algemene wet bestuursrecht 3:41

Instantie: Rechtbank Limburg

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 13 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

74

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen