Hof Amsterdam oordeelt dat de navorderingsaanslagen IB/PVV 2015 en de daarbij opgelegde vergrijpboete ten onrechte door de rechtbank zijn vernietigd. De blokkeerfout was X redelijkerwijs kenbaar. 

X drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De inspecteur verricht een boekenonderzoek ter controle van de aangiften IB/PVV 2013 t/m 2016. Voor de onderhavige jaren wordt informatie opgevraagd, worden aanslagen en navorderingsaanslagen opgelegd en controlerapporten verstuurd. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur hierbij een ambtelijk verzuim heeft begaan wat betreft het jaar 2015. De primitieve aanslag IB/PVV 2015 is op 16 maart 2018 opgelegd conform de door X ingediende aangifte. Het controlerapport waarin de correcties van de aangifte zijn aangekondigd, dateert van 18 januari 2018. De rechtbank vernietigt de navorderingsaanslagen alsmede de voor het jaar 2015 opgelegde vergrijpboete.

Hof Amsterdam oordeelt dat de navorderingsaanslagen IB/PVV 2015 en de daarbij opgelegde vergrijpboete ten onrechte door de rechtbank zijn vernietigd. Na de afronding van het boekenonderzoek waarin de correcties ten opzichte van de ingediende aangiften werden aangekondigd, heeft de inspecteur verzuimd de automatische aanslagoplegging te blokkeren. Deze blokkeerfout was X redelijkerwijs kenbaar. Het te weinig geheven bedrag aan belasting bedraagt ruim meer dan 30% van het wettelijk verschuldigde bedrag en X wist dat het boekenonderzoek gaande was. Ook zonder fiscaal onderlegd te zijn, moet X zich hebben beseft dat het hier ging om een administratieve fout. Bovendien rekent het hof de fiscale kennis van haar gemachtigde toe aan X. Het hoger beroep van de inspecteur slaagt.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 5:9

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67g

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Inkomstenbelasting

Editie: 13 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

441

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen