De kennisgroep overheid, vrijstellingen, internationaal (OB OVI) neemt het standpunt in dat de vrijstelling van bijlage b, post b.20 Uitvoeringsbesluit OB 1968 van toepassing is op betalingen door huisartsen aan een samenwerkingsverband geïntegreerde eerstelijnszorg die onderdeel zijn van de vergoeding voor een dienst die is vrijgesteld op grond van bijlage b, post b.20 Uitvoeringsbesluit OB 1968.

Aan de kennisgroep omzetbelasting overheid, vrijstellingen, internationaal (OB OVI) is de vraag voorgelegd of de betalingen door huisartsen aan een samenwerkingsverband geïntegreerde eerstelijnszorg (in de zin van art. 11 lid 1 aanhef en onderdeel f Wet OB 1968 jo. art. 7 en bijlage b, post b.20 Uitv.besl. OB 1968) onderdeel zijn van de vergoeding voor een dienst die is vrijgesteld op grond van bijlage b, post b.20 Uitvoeringsbesluit OB 1968. De kennisgroep neemt het standpunt in dat de vrijstelling van bijlage b, post b.20 Uitvoeringsbesluit OB 1968 van toepassing is, omdat de inzet van praktijkmanagers door een samenwerkingsverband eerstelijnszorg bij huisartsenpraktijken wordt bekostigd via de Zorgverzekeringswet en nader staat beschreven in de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde beleidsregel ‘huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg’. De woorden ‘voor zover’ in bijlage b, post b.20 van het Uitvoeringsbesluit OB 1968 moeten zo worden uitgelegd dat sprake moet zijn van diensten die door de Zorgverzekeringswet worden bekostigd en nader beschreven zijn in de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.  Hiervoor hoeft geen sprake te zijn van integrale bekostiging. Dat een deel van de vergoeding voor de vrijgestelde diensten door huisartsenpraktijken wordt betaald doet hieraan niet af.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 Bijlage B

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 7

Wet op de omzetbelasting 1968 11

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 19 april

20

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen