De Kennisgroep invordering & civiel recht antwoordt op een vraag dat een meerderjarige burger met voldoende vermogen in de vorm van een bankrekening met BEM-clausule, geen kwijtschelding kan krijgen voor een belastingschuld. Voor toeslagschulden kan ook geen sprake zijn van ‘geen verdere invorderingsmaatregelen nemen’.

Een bankrekening met een BEM-clausule (‘Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen’) is een geblokkeerde bankrekening. Er kan alleen geld van een dergelijke rekening worden opgenomen met toestemming van de kantonrechter. De BEM-clausule vervalt automatisch als het kind 18 jaar oud wordt. Echter bij sommige erfenissen wordt in het testament bepaald dat de BEM-clausule pas vervalt als het kind 21 of 23 jaar wordt. Als de meerderjarige de schuld niet kan betalen vanaf de bankrekening met BEM-clausule, kan de ontvanger voor belastingschulden wel uitstel van betaling verlenen. De ontvanger kan indien nodig een langere betalingsregeling verlenen tot het moment dat de BEM-clausule vervalt. Voor toeslagschulden kan de standaardbetalingsregeling worden verleend. Is de betalingscapaciteit van de schuldenaar onvoldoende om te voldoen aan de standaardbetalingsregeling, dan kan Belastingdienst/Toeslagen uitstel van betaling verlenen tot het moment dat de BEM-clausule vervalt.

Wetsartikelen:

Leidraad Invordering 2008 79.9

Algemene wet bestuursrecht 4:84

Leidraad Invordering 2008 25.5.1

Leidraad Invordering 2008 25.5.5

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 19 april

20

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen