De kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de overgang onder algemene titel van het gehele vermogen van de verdwijnende naar de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van een fusie een opbrengst vormt in de zin van art. 3 lid 1 Wet DB 1965.

De casus betreft vennootschap X die fuseert met vennootschap Y, waarbij Y de verdwijnende rechtspersoon is en X de verkrijgende rechtspersoon. Vennootschap X neemt vervolgens contact op met de inspecteur over de gevolgen van de fusie voor de dividendbelasting. Volgens de kennisgroep vormt bij een juridische fusie de overgang onder algemene titel van het gehele vermogen van een verdwijnende op de verkrijgende rechtspersoon geen opbrengst in de zin van art. 3 lid 1 Wet DB 1965.

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 3

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Dividendbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 19 april

84

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen