De Belastingdienst heeft een kennisgroepstandpunt gepubliceerd waarin vragen worden beantwoord over de mogelijkheid van het in aftrek brengen van kosten die zijn gemaakt voor een pruik wegens ziekte of invaliditeit. Een pruik kwalificeert als ‘hulpmiddel’ wanneer deze voldoet aan de eis dat deze van zodanige aard is dat het hoofdzakelijk door ziekte of invalide personen wordt gebruikt.

In beginsel is de zorgverzekeraar verplicht om in ieder geval een deel van de kosten van een pruik te vergoeden als sprake is van haarverlies wegens een medische aandoening. Om kosten voor de pruik als specifieke zorgkosten af te trekken moet de belastingplichtige aan tonen voor welk deel van de uitgaven geen vergoeding is ontvangen van de zorgverzekeraar. De kosten die vallen onder de eigen bijdrage en de uitgaven die vallen onder het verplicht te verzekeren risico zijn van aftrek uitgesloten. De onderhoudskosten vallen niet onder de eigen bijdrage en zijn daardoor wel aftrekbaar. Als de belastingplichtige verhaal kan doen op de zorgverzekeraar voor vergoeding van de kosten maar hier vanaf ziet, is er geen sprake van drukkende kosten en zijn de kosten niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.18

Regeling zorgverzekering 2.33

Wet inkomstenbelasting 2001 6.1

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 19 april

24

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen