De kennisgroep cao van de Belastingdienst heeft een vraag beantwoord over de vrijstelling in de Wet LB 1964 voor een eenmalige overlijdensuitkering.

Op grond van een cao betaalt een werkgever in verband met het overlijden van een werknemer een overlijdensuitkering uit. Deze uitkering is vrijgesteld van loonheffingen voor zover deze niet hoger is dan driemaal het loon over een maand. Betaling vindt ook plaats aan werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan en die vervolgens overlijden. Volgens de kennisgroep is de overlijdensuitkering alleen vrijgesteld van loonheffingen als de werknemer op het moment van overlijden nog in dienstbetrekking is.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 11

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 19 april

23

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen