Indien een werknemer gedurende de dienstbetrekking geen (vast) woonadres meer heeft hoeft de werkgever niet het anoniementarief toe te passen. Dit is anders indien de werknemer op het moment van indiensttreding geen woonadres heeft. Dit blijkt uit een standpunt van de Kennisgroep loonheffingen algemeen

Indien een werknemer gedurende de dienstbetrekking geen (vast) woonadres meer heeft hoeft de werkgever niet het anoniementarief toe te passen. Dit is anders indien de werknemer op het moment van indiensttreding geen woonadres heeft. Dit blijkt uit een standpunt van de Kennisgroep loonheffingen algemeen.

Een werknemer is verplicht om (vormvrij) zijn persoonlijke gegevens te verstrekken aan de werkgever. Een tijdelijk adres of een postadres kan niet worden aangemerkt als een woonadres. Volgens de kennisgroep dient de werkgever alleen het anoniementarief toe te passen als de werknemer vóór aanvang van de werkzaamheden geen woonadres heeft en alleen een postadres kan verstrekken. Een wijziging van zijn woonadres na indiensttreding heeft geen invloed meer op de toepassing van het anoniementarief.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 26b

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 28 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

595

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen