Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het nultarief niet van toepassing is op de levering van het paard. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat het paard is uitgevoerd naar de Verenigde Staten.

X traint, verzorgt en handelt in paarden. In 2016 verkoopt X een paard en vermeldt geen omzetbelasting op de factuur. De zoon van de koper rijdt in 2016 11 wedstrijden op het paard binnen Europa. De inspecteur stelt dat X het paard in Nederland heeft geleverd en legt een naheffingsaanslag en een boetebeschikking op. X gaat in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het nultarief niet van toepassing is. Het paard wordt pas na de levering uitgevoerd naar de Verenigde Staten. Het argument dat de wedstrijden zijn gereden om de conditie van het paard op peil te houden voor uitvoer acht de rechtbank niet aannemelijk. Ook de verzuimboete is terecht opgelegd. X' beroep is ongegrond.

Lees ook het thema Grensoverschrijdende btw: Goederen of diensten (ver)kopen in het buitenland.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 28 november

Informatiesoort: VN Vandaag

398

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen