Voor de toepassing van de Set-aside-regeling is het niet vereist dat gebruikers ook aanspraak konden maken op de landbouwvrijstelling. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op Kamervragen over het bericht ‘Ruim 200 boeren met bos krijgen onverwachte megaclaims van fiscus’. In de praktijk werd de regeling wel toegepast door agrariërs die de grond in een landbouwbedrijf aanwendden voordat deze werd beplant met bomen.

Volgens Van Rij klopt het dat de Belastingdienst in 2017 gegevens heeft opgevraagd bij RVO over deelnemers aan de Set-aside-regeling en haar opvolger, de SBL-regeling. Deelnemers pasten zowel jaarlijks de bosbouwvrijstelling toe als de landbouwvrijstelling bij vervreemding van de grond. De grond kan niet tegelijkertijd worden aangewend in het kader van een bosbouwbedrijf en landbouwbedrijf. Er is geen sprake van een standpuntwijziging van de Belastingdienst.

Bij de behandeling van de aangiften waarin de verkoop van grond is aangegeven, wordt beoordeeld of de landbouwvrijstelling van toepassing is op de boekwinst. Dit betreft een feitelijke beoordeling die van geval tot geval plaatsvindt. De staatssecretaris wijst er, net als bij de beantwoording van de vorige Kamervragen over dit onderwerp op 5 september 2023, V-N 2023/47.7, op dat de zaak nog onder de rechter is. Het wachten is op het oordeel van de Hoge Raad.

Lees ook het thema De landbouwvrijstelling in de winstsfeer.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.12

Wet inkomstenbelasting 2001 3.11

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Agro

230

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen