Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de aan X opgelegde navorderingsaanslagen berusten op resultaten uit het rapport van het boekenonderzoek. Een schatting gebaseerd op dergelijke concrete gegevens is in beginsel redelijk.

Naar aanleiding van een politie-inval waarbij € 253.000 aan contanten wordt aangetroffen legt de inspecteur IB-navorderingsaanslagen op aan X. X is het daar niet mee eens en stelt dat er sprake is van een ambtelijk verzuim.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de aan X opgelegde aanslagen berusten op resultaten uit het rapport van het boekenonderzoek. Een schatting gebaseerd op dergelijke concrete gegevens is in beginsel redelijk. Nu X verder ook geen inhoudelijke gronden aanvoert tegen de hoogte van de schattingen, volgt de rechtbank de berekeningen van de inspecteur. Daarbij zijn partijen ter zitting nog wel overeengekomen dat de stakingswinst 2012 moet worden verminderd omdat een pand niet € 626.000 waard is, maar slechts € 300.000. De rechtbank past verder nog de stakingsaftrek toe, omdat daarmee bij het bepalen van de winst uit onderneming geen rekening is gehouden. Daarnaast stelt de rechtbank nog vast dat geen sprake is van een ambtelijk verzuim. De blote stelling van X dat de inspecteur voor het vaststellen van de aanslag al beschikte over feiten die aanleiding geven tot navordering, is daartoe onvoldoende.

Lees ook het thema Navordering.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 28 november

Informatiesoort: VN Vandaag

222

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen