Het verbod op extraterritoriale belastingheffing uit art. 10 lid 7 Verdrag Nederland-Frankrijk staat aan de heffing van de conditionele bronbelasting op dividenden in de weg, behalve voor zover dividend wordt uitgekeerd aan (een) inwoner(s) van Nederland. Dat standpunt neemt de Kennisgroep IBR VPB & winst in de volgende casus in.

De naar Nederlands recht opgerichte X nv verplaatst haar feitelijke leiding per datum oprichting naar Frankrijk. De verplaatsing van de feitelijke leiding is ingegeven door zakelijke, niet-fiscale, motieven. Er wordt verondersteld dat geen sprake is van verdragsmisbruik. Voor de toepassing van het Verdrag Nederland-Frankrijk 1973 wordt X nv als inwoner van Frankrijk aangemerkt. Vanaf 2024 omvat de Wet bronbelasting 2021 een conditionele bronheffing op dividenden. X nv keert in 2024 reguliere dividenden uit waarop de Wet BB 2021 van toepassing is. Volgens de kennisgroep staat het verbod op extraterritoriale belastingheffing aan die heffing in de weg, behalve voor zover dividend wordt uitgekeerd aan (een) inwoner(s) van Nederland.

Wetsartikelen:

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 10

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 12 juli

217

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen