De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag stelt dat Nederland van een zeevarende Belg die werkt buiten Nederland voor een Nederlandse inhoudingsplichtige wel loonheffingen, maar geen inkomstenbelasting kan heffen.

X is een inwoner van België die als zeevarende in het internationale verkeer voor een Nederlandse inhoudingsplichtige werkt. Hij vervult zijn dienstbetrekking geheel buiten Nederland. Volgens de kennisgroep is X een werknemer in de zin van de Wet LB 1964 en dient er loonbelasting ingehouden te worden. Het Verdrag Nederland-België staat daaraan niet in de weg omdat het heffingsrecht wordt toegewezen aan Nederland. Nederland kan echter geen inkomstenbelasting heffen omdat de dienstbetrekking volledig buiten Nederland is verricht. De ingehouden loonbelasting vormt een verrekenbare voorheffing.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 7.2

Wet op de loonbelasting 1964 2

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 15

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 29 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

238

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen