De uitvoeringscoördinatie van de aanpak van dividendstripping wordt belegd bij de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC) van de Belastingdienst. Dit staat in het Instelbesluit CTC 2024.

Het besluit is een actualisatie van de mededeling van 14 oktober 2010, nr. DGB/2010/6307M, V-N 2010/58.5. De actualisatie bestaat onder meer uit het opnemen van de uitvoeringscoördinatie van de aanpak van dividendstripping in de taakomschrijving van de CTC.

Naast de al eerder beschreven taken coördineert de CTC de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van dividendstripping en verstrekt een bindend advies in gevallen waarin mogelijk sprake is van dividendstripping. Het Instelbesluit CTC 2024 treedt op 29 februari 2024 in werking.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Dividendbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

122

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen