De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen stelt dat een stichting met een one tier board onder voorwaarden kan worden aangemerkt als kwalificerende aandeelhouder voor de zorgvrijstelling.

Voor het in aanmerking komen voor de zorgvrijstelling moeten de aandelen van de zorg-bv onmiddellijk worden gehouden door een kwalificerende aandeelhouder. Om als kwalificerende aandeelhouder te worden aangemerkt moeten, in het geval van een stichting met een one tier board, aan de niet-uitvoerende bestuurders dezelfde taken en bevoegdheden worden toegekend als aan de niet-uitvoerende bestuurders binnen een dualistisch bestuursmodel met een Raad van Toezicht. De kennisgroep wijst op onderdeel 6.2.4.1 van het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 25 november 2019, 2019-187751 (V-N 2020/3.11). Of er sprake is van voldoende onafhankelijkheid tussen de toezichthoudende en uitvoerende bestuurders moet per geval op basis van feiten en omstandigheden beoordeeld worden.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 4

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 5

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 29 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

276

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen