Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat registratie in het FSV-databestand niet heeft geleid tot selectie, controle en correctie van de aangiften IB/PVV. De oorzaak ligt in het feit dat X vanaf 2009 diverse malen hoge en niet onderbouwde zorgkosten en giften heeft opgevoerd. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

Belanghebbende, X, trekt in zijn aangiften IB/PVV 2009 tot en met 2018 bedragen aan persoonsgebonden aftrek af. De belastinginspecteur corrigeert deze aangiften. In 2021 deelt de Belastingdienst X mee dat zijn gegevens waren opgenomen in het databestand Fraude Signalering Voorziening (FSV). In geschil is of de controle en correctie van zijn aangiften voortkwamen uit zijn registratie in de FSV-databank, of deze registratie onrechtmatig is en daardoor de bij die controle aan het licht gekomen punten niet mogen leiden tot een correctie. Verder is in geschil of de zorgkosten en giften in aftrek komen.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N Vandaag 2023/1013) oordeelt dat het aannemelijk is dat de registratie in het FSV-databestand niet heeft geleid tot enige selectie of controle van belastingheffing en dat de gegevens van X in project 1043 zijn verwerkt omdat X vanaf de aangifte IB/PVV 2009 diverse malen hoge – niet onderbouwde – zorgkosten en giften heeft opgevoerd. Het hoger beroep van X is ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.33

Wet inkomstenbelasting 2001 6.1

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Editie: 29 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

385

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen