De in art. 3 lid 1 onderdeel d Wet DB 1965 opgenomen mogelijkheid tot onbelaste teruggaaf van kapitaal door middel van statutenwijziging is niet van toepassing op fondsen voor gemene rekening. Dit staat in een standpunt van de Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting.

Het hiervoor genoemde wetsartikel is in het geheel niet van toepassing op fondsen voor gemene rekening. Op de teruggaaf van hetgeen is gestort op bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening is art. 3 lid 1 onderdeel g Wet DB 1965 van toepassing. Op grond van die bepaling is een dergelijke teruggaaf belast, voor zover het vermogen van het fonds uitgaat boven hetgeen op de in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid is gestort. Een dergelijke teruggaaf is dus pas onbelast wanneer het vermogen van het fonds niet (langer) uitgaat boven hetgeen op de in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid is gestort.

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 3

[Nieuwsbron]

Rubriek: Dividendbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 13 november

Informatiesoort: VN Vandaag

360

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen