Het is afhankelijk van de omstandigheden of aan de voorwaarden voor een periodieke gift wordt voldaan als een belastingplichtige bestuurder is van de ANBI waaraan hij schenkt en in de schenkingsovereenkomst aanvullende beëindigingsgronden zijn opgenomen. Dat staat in een standpunt van de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst.

In de schenkingsovereenkomst zijn als aanvullende beëindigingsgronden opgenomen dat de verplichting tot het doen van schenkingen eindigt als de ANBI failliet gaat of als de ANBI haar ANBI-status verliest. Om te kunnen spreken van een periodieke gift is onder meer een wezenlijke onzekerheid over de looptijd vanuit het oogpunt van de schenker vereist. De beëindigingsgronden uit deze schenkingsovereenkomst betekenen niet automatisch dat geen sprake is van een wezenlijke onzekerheid. Als bij het sluiten van de schenkingsovereenkomst vaststaat dat de bestuurder/schenker niet of nauwelijks invloed heeft op de looptijd van de periodieke gift, wordt voldaan aan de wezenlijke onzekerheidseis. Of sprake is van niet of nauwelijks invloed hebben op het verlies van de ANBI-status of faillissement moet van geval tot geval worden beoordeeld.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.38

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 29 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

479

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen