Hof Den Haag oordeelt dat X BV geen recht heeft op een proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase. De inspecteur heeft de teruggaafregeling BPM correct uitgevoerd.

X BV doet aangifte BPM voor de registratie van twee auto's. Vervolgens verzoekt X BV voor beide auto's om teruggaaf van BPM wegens export. De inspecteur verleent de gevraagde teruggaven bij beschikking conform het verzoek en vermindert daarnaast ambtshalve de op aangifte afgedragen BPM in verband met toepassing van de extra leeftijdskorting. X BV maakt bezwaar gemaakt tegen de beschikkingen, omdat zij meent dat de teruggaven te laag zijn. De inspecteur verklaart de bezwaren ongegrond. X bv gaat in (hoger) beroep. In geschil is of X BV recht heeft op een proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase.

Hof Den Haag oordeelt dat X BV geen recht heeft op een proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase. De inspecteur heeft de teruggaafregeling BPM correct uitgevoerd, aangezien hij bij de berekening van de teruggaaf bij export is uitgegaan van de BPM die op de datum van de tenaamstelling verschuldigd was en niet van de daadwerkelijk betaalde BPM. Dat X BV los daarvan ook recht had op aanvullende teruggaven wegens teveel op aangiften voldane BPM en dit ook ambtshalve heeft gekregen, maakt dit niet anders. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8d

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 14a

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 29 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

87

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen