De geheimhoudingskamer van Rechtbank Gelderland oordeelt dat, zelfs als een belanghebbende geen verweer voert tegen een verzoek van de inspecteur tot beperkte kennisneming van (delen van) stukken, moet worden beoordeeld in hoeverre aan de wettelijke uitgangspunten is voldaan.

X gaat in beroep tegen een aanslag IB/PVV over het jaar 2017. De inspecteur dient een verweerschrift met 282 bijlagen in bij de rechtbank. Voor delen van de bijlagen verzoekt de inspecteur om beperkte kennisneming. X komt niet in verzet tegen het verzoek van de inspecteur. De geheimhoudingskamer beoordeelt in hoeverre aan de wettelijke uitgangspunten van de Wet open overheid (Woo) is voldaan. 

De geheimhoudingskamer van Rechtbank Gelderland oordeelt dat zelfs als een belanghebbende geen verweer voert tegen een verzoek van de inspecteur tot beperkte kennisneming van (delen van) stukken, moet worden beoordeeld in hoeverre aan de wettelijke uitgangspunten is voldaan. Twee stukken anonimiseert de inspecteur niet in lijn met de Woo. De inspecteur moet de betreffende passages aanpassen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet open overheid 5.1

Algemene wet bestuursrecht 8:29

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 29 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

356

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen