Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de gegevens van het taxatierapport niet stroken met de staat waarin de auto verkeerde ten tijde van de aangifte. Er is dus niet voldaan aan de voorwaarden voor het kunnen toepassen van de taxatiemethode.

X doet BPM-aangifte voor een kampeerauto, Adria Twin 600 SP, met een schade van € 40.646. Het bijgaande taxatierapport geeft de situatie weer op 9 maart 2019, terwijl pas op 4 augustus 2020 aangifte is gedaan. Bij hertaxatie door Domeinen wordt slechts een schade van € 135 geconstateerd, waarvan € 97 (72%) in aftrek is gebracht. In geschil is de naheffingsaanslag van € 8218.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de gegevens van het taxatierapport niet stroken met de staat waarin de auto verkeerde ten tijde van de aangifte. Er is dus niet voldaan aan de voorwaarden voor het kunnen toepassen van de taxatiemethode. Voor de naheffing is terecht de forfaitaire afschrijvingstabel toegepast. Bij de koerslijst kan namelijk geen rekening worden gehouden met een waardevermindering wegens een schadeverleden, zoals door X is bepleit. Het beroep van X is ongegrond. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X wel een immateriële schadevergoeding van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 29 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

86

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen