Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat voor de afschrijving van een kampeerauto moet worden aangesloten bij de waardedaling zoals deze zich in het economische verkeer voordoet bij andere kampeerauto’s.

X doet BPM-aangifte voor een gebruikte kampeerauto Fiat Ducato Rapido FA5. X gebruikt hiertoe een koerslijst van een gesloten bestelauto zonder recreatieve voorzieningen en draagt € 5466 BPM af. In geschil is de naheffingsaanslag van € 2447. Rechtbank Noord-Nederland stelt de inspecteur in het gelijk. In hoger beroep wordt de gemachtigde wegens ongepast taalgebruik geweigerd en dient de nieuwe gemachtigde vergeefs een wrakingsverzoek in.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat voor de afschrijving moet worden aangesloten bij de waardedaling zoals deze zich in het economische verkeer voordoet bij andere kampeerauto’s. Door de recreatieve voorzieningen worden kampeerauto's namelijk veel minder intensief gebruikt dan gesloten bestelauto's. De naheffing is terecht gebaseerd op de forfaitaire tabel met een afschrijving van 32,332%. Dit is voor de circa één jaar oude auto met ongeveer 9000 gereden km's zeker niet te laag. Het beroep van X is uitsluitend gegrond, omdat de redelijke termijn is overschreden. X krijgt daarom een immateriële schadevergoeding van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet bestuursrecht 8:25

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 30 maart

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen