Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het de ontvanger in beginsel vrijstaat om X, als inlener, aansprakelijk te stellen voor de door A bv onbetaald gelaten LB- en OB-naheffingsaanslagen. Bij zijn keuze om X aansprakelijk te stellen, heeft de ontvanger niet in strijd gehandeld met enig beginsel van behoorlijk bestuur.

Belanghebbende, X, is vennoot van vof B. B leent personeel in van A bv. In verband met door A bv onbetaald gelaten LB- en OB-naheffingsaanslagen, wordt X aansprakelijk gesteld voor € 52.000. X vindt dat hij ten onrechte aansprakelijk is gesteld.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het de ontvanger in beginsel vrijstaat om X, als inlener, aansprakelijk te stellen voor de door A bv onbetaald gelaten LB- en OB-naheffingsaanslagen. Bij zijn keuze om X aansprakelijk te stellen, heeft de ontvanger niet in strijd gehandeld met enig beginsel van behoorlijk bestuur. Het hof overweegt daarbij dat de ontvanger, om X aansprakelijk te kunnen stellen, niet eerst alle mogelijkheden hoeft te onderzoeken om de bestuurders van A bv aansprakelijk te kunnen stellen. Vervolgens wijst het hof er op dat de ontvanger wel onderzoek heeft gedaan naar verhaalsmogelijkheden bij de bestuurders van A bv, maar dat zij kennelijk onvoldoende verhaal boden. Het hof merkt verder nog op dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van X is ontstaan bij de uitbetaling van het loon aan de bij de werkzaamheden ingeschakelde werknemers. Daarbij heeft X niets gedaan om zijn aansprakelijkheid te beperken, hij heeft bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de verschuldigde bedragen te storten op een g-rekening. Ook had X zich kunnen vergewissen van het betalingsgedrag van de B.V. door het regelmatig opvragen van 'Verklaringen betalingsgedrag', maar heeft dit niet gedaan. De aansprakelijkstelling is terecht.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 34

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 30 maart

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen