Rechtbank Gelderland stelt het wederrechtelijk door X verkregen voordeel vast op € 110.000. Deze is echter eerder al verbeurdverklaard, zodat de betalingsverplichting nihil is. Het is niet gebleken dat X enige beschikkingsmacht over de Turkse bankrekeningen had.

Mede door toedoen van X krijgt een bv in 2014 een teruggaaf dividendbelasting van € 19,5 miljoen, waar zij geen recht op heeft. In geschil is thans de ontnemingsvordering die tegen X is ingediend. Het meeste geld is destijds overgeboekt naar Turkije en er is goud van gekocht. € 110.000 is overgeboekt naar een bankrekening van X. Volgens het OM is het goud in waarde gestegen en moet iedere betrokkene – dus ook X – hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor € 20 miljoen. X is inmiddels veroordeeld tot een boete van € 25.000.

Rechtbank Gelderland stelt het wederrechtelijk verkregen voordeel vast op € 110.000. Voor het overige wordt de vordering afgewezen. Het is namelijk niet gebleken dat X enige beschikkingsmacht over de Turkse bankrekeningen had. Van een gemeenschappelijk (onverdeeld) voordeel is dus geen sprake. De betreffende € 110.000 is eerder al verbeurdverklaard, zodat de betalingsverplichting nihil is.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wetboek van Strafrecht 36e

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Strafrecht

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 30 maart

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen