Rechtbank Den Haag bepaalt dat de belastingdienst niet hoeft te wachten met het terugvorderen van zorgtoeslag tot uitspraak is gedaan op het bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting.

Belanghebbende heeft voor de jaren 2015 en 2016 een voorschot zorgtoeslag toegekend gekregen. Naderhand heeft de inspecteur voor de inkomstenbelasting het bedrag van de grondslag sparen en beleggen voor die jaren vastgesteld op een bedrag ruim boven de vermogenstoets die geldt voor toekenning van zorgtoeslag. Vervolgens is de zorgtoeslag voor beide jaren definitief berekend op nihil en dient belanghebbende de bij voorschot ontvangen zorgtoeslag terug te betalen. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen inkomstenbelasting. In geschil is of met terugvordering van de teveel ontvangen zorgtoeslag dient te worden gewacht tot uitspraak op bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting is gedaan.

Rechtbank Den Haag bepaalt dat de belastingdienst niet hoeft te wachten met het terugvorderen van zorgtoeslag tot uitspraak is gedaan op het bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting. Art. 19 Awir verplicht om over te gaan op toekenning van de tegemoetkoming bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 19

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 8

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Premieheffing

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 30 maart

19

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen