Door een aanpassing in de Leidraad Invordering 2008 wordt het beleid dat ziet op de berekening van nettowoonlasten, die van belang is voor uitstel van betaling en kwijtschelding, gewijzigd. 

De Staatssecretaris van Financiën vindt het onwenselijk dat de verhoging van de huurtoeslag ervoor zorgt dat in bepaalde gevallen belastingschuldigen niet langer in aanmerking komen voor (volledige) kwijtschelding. Hierdoor zou het beoogde effect van inkomensondersteuning niet worden bereikt. Daarnaast is het onwenselijk om als gevolg van deze verhoging de hogere aflossingscapaciteit te vorderen bij uitstel van betaling. Doordat betaling en kwijtschelding communicerende vaten zijn, zou de vreemde situatie kunnen ontstaan dat een verzoek om kwijtschelding gunstiger is dan een verzoek om uitstel van betaling.

Artikel I onderdeel A introduceert art. 25.5.6a en onderdeel B wijzigt art. 26.2.10. Door deze wijziging wordt bij de berekening van de nettowoonlasten de normhuur gecorrigeerd met de eigen bijdrage zoals dit ook gedaan wordt in de Wet op de huurtoeslag. Hierdoor wordt de verhoging van de huurtoeslag buiten beschouwing gelaten. Dit besluit treedt op 1 mei 2024 in werking.

Wetsartikelen:

Leidraad Invordering 2008 26.2.10

Leidraad Invordering 2008 25.5.6a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

213

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen