Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de naheffingsaanslag MRB terecht is, omdat X geen stukken heeft overgelegd, waaruit volgt wanneer de auto bij zijn garage is gerepareerd. Bovendien heeft X destijds aan de politie verklaard dat hij door corona zonder werk zat en de auto van een vriend had geleend. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X staat vanaf 25 oktober 2003 vrijwel onafgebroken officieel in Nederland ingeschreven; in het tijdvak 29 juni-17 oktober 2017 stond hij wel elders ingeschreven. X is directeur-grootaandeelhouder van een Nederlandse bv. Op 15 oktober 2020 constateert de politie dat X als bestuurder van een auto met Duits kenteken gebruikmaakt van de weg. In geschil is de naheffingsaanslag MRB over 30 maart 2016-14 oktober 2020 van € 8364 en de verzuimboete van € 5514. Volgens Rechtbank Gelderland moet de verschuldigde MRB worden berekend vanaf 17 oktober 2017 (€ 5540) en de boete gematigd tot € 2757. X stelt in hoger beroep dat hij de auto slechts ter reparatie onder zich had en de naheffing dus tot die periode moet worden beperkt.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2023/42.1.7) oordeelt dat de naheffing terecht is, omdat X geen stukken heeft overgelegd, waaruit blijkt dat de auto bij zijn garage ter reparatie is aangeboden. Bovendien heeft X destijds aan de politie verklaard dat hij door corona zonder werk zat en de auto van een vriend had geleend. De boete wordt wel gematigd tot € 500 wegens X’ slechte financiële positie. Uit de stukken volgt namelijk dat X in het peiljaar 2020 een nihilinkomen had, X op basis van een toevoeging procedeert en daarnaast ook een derde heeft verklaard dat X’ geen inkomen heeft. X’ beroep is deels gegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 37

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 34

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 13

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 1 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

115

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen