Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de inspecteur de informatiebeschikking ten aanzien van een horecagelegenheid met wisselend personeelsbestand voor de loonheffing terecht heeft genomen.

Belanghebbende, vof X, exploiteert een cafetaria/ horecagelegenheid. A en B zijn de enige vennoten van X. De inspecteur concludeert na een boekenonderzoek bij vof X en haar firmanten dat niet is voldaan aan de administratieplicht. Er is geen structurele verkoopregistratie van de verkooptransacties en de contante omzet welke wordt geregistreerd in het kasboek is niet verifieerbaar. Ook de personeel- en urenadministratie is niet toereikend voor een eetgelegenheid met een wisselend personeelsbestand van ongeveer 16 tot 27 verschillende personen. De inspecteur neemt informatiebeschikkingen ten name van vof X en A met betrekking tot de inkomstenbelasting, de loonheffing en de omzetbelasting. De rechtbank vernietigt de informatiebeschikking met betrekking tot de loonheffingen.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden ontbreekt een sluitende loonadministratie in de door vof X gedreven horecagelegenheid. Een solide en controleerbare planning- en urenadministratie is niet aanwezig en vof X heeft te weinig uren verloond. Daarnaast is van de contante uitbetaling van netto loon geen betaalbewijs gevraagd, ontvangen of afgegeven. De schending van de administratieplicht is dusdanig dat omkering en verzwaring van de bewijslast bij een eventuele betwisting door vof X van de nog op te leggen naheffingsaanslagen gerechtvaardigd is. Het hoger beroep van de inspecteur is gegrond en de informatiebeschikking blijft (ook) ten aanzien van de loonheffingen gehandhaafd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Bronbelasting

Editie: 4 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

  359
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen