A-G IJzerman is van mening dat verwijzing moet volgen om uit te zoeken en te beoordelen of het besluit tot aanslagoplegging over 1997 ordelijk in Polen aan de heer X bekend is gemaakt.

De heer X houdt zich, via een gelieerde bv, bezig met het opkopen van toekomstige oogsten van Nederlandse tuinders, het oogsten daarvan met Poolse arbeiders en het verkopen ervan op een veiling in Nederland. X woont officieel in Polen en tekent ruimschoots na de bezwaartermijn bezwaar aan tegen zijn IB-aanslag over 1997. X stelt dat de op 7 december 2000 uitsluitend aangetekend verzonden aanslag (d.d. 29 december 2000) retour is gestuurd naar de inspecteur, zodat die wist dat de aanslag X niet had bereikt. Volgens Hof ’s-Hertogenbosch had de inspecteur navraag over de postbezorging in Polen moeten doen en de aanslag alsnog ter kennis van X moeten brengen. Het overschrijden van de bezwaartermijn is dus verschoonbaar. X stelt in cassatie dat de driejaarstermijn voor het opleggen van de aanslag is overschreden.

Advocaat-Generaal IJzerman is van mening dat verwijzing moet volgen om uit te zoeken en te beoordelen of het besluit tot aanslagoplegging ordelijk in Polen bekend is gemaakt. Zo niet, dan is het volgens de A-G mogelijk dat de driejaarstermijn is overschreden. De aanslag is namelijk niet vastgesteld binnen de daarvoor geldende termijn als het aanslagbiljet weliswaar voor het verstrijken van de driejaarstermijn is gedagtekend, maar de aanslag niet binnen die termijn op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. De bewijslast met betrekking tot het tijdstip van de bekendmaking rust op de inspecteur (zie HR 18 april 2014, 13/04796, V-N 2014/20.4).De A-G concludeert tot gegrondverklaring van het beroep van X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 11

Algemene wet inzake rijksbelastingen 4

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 2 november

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

  125
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen