Het wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt nog aangepast door middel van een nota van wijziging. Dat antwoordt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bij de schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het eerste wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2021. De resterende vragen worden op maandag 2 november 2020 mondeling beantwoord.

De aanpassing ziet op een onwenselijk effect waarop is gewezen in de fiscale literatuur ten aanzien van het omzeilen van de toetsperiode door in het zicht van liquidatie de te ontbinden deelneming te splitsen. Kern van het gesignaleerde effect is dat het opgeofferd bedrag bij splitsingen, anders dan bij fusies, niet wordt aangepast indien de waarde in het economisch verkeer van de splitsende deelneming lager is dan het opgeofferde bedrag. Hierdoor kan een belastingplichtige in het zicht van liquidatie in voorkomende gevallen overgaan tot een splitsing.

Als gevolg van de splitsing wordt wel voldaan aan de voorgestelde voorwaarden in de liquidatieverliesregeling, terwijl de splitsing geen nadelig effect heeft op de uiteindelijke hoogte van het in aanmerking te nemen liquidatieverlies.

Dit nadelige effect wordt weggenomen door in een nota van wijziging de bepaling bij splitsingen op dit punt in overeenstemming te brengen met de huidige bepaling voor fusies. De nota van wijziging wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 2 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  596
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen