Hof Amsterdam oordeelt dat de nakijkdiensten van X niet kwalificeren als algemeen vormend onderwijs dat is ontleend aan het uit de openbare kassen bekostigde onderwijs dat is vrijgesteld van BTW.

X is een onderneming voor de BTW en haar ondernemingsactiviteiten bestaan uit het nakijken van scripties van studenten. Daarnaast biedt ze een plagiaatcheck en een citation generator aan. De studenten zijn verbonden aan erkende onderwijsinstellingen in Nederland en het buitenland. Voor het nakijken van de scripties maakt X gebruik van een editor, waarmee X een overeenkomst van opdracht sluit. De dienstverlening van X begint met het uploaden van een scriptie door de student en eindigt met het downloaden van een nagekeken scriptie met track-changes en een feedbackrapport via de website van X. In de tussentijd is geen contact tussen de student en de editor. Ook na afloop van de nakijkdienst is er zo min mogelijk contact. X is niet betrokken bij de keuze van onderwerpen en begeleidt studenten niet bij hun onderzoek. In hoger beroep is in geschil of de diensten van X kunnen worden aangemerkt als algemeen vormend onderwijs, dat is vrijgesteld.

Hof Amsterdam oordeelt dat de diensten van X niet kwalificeren als algemeen vormend onderwijs dat is ontleend aan het uit de openbare kassen bekostigde onderwijs dat is vrijgesteld van BTW. De diensten van X richten zich niet op kennisoverdracht of vakinhoudelijke begeleiding. Evenmin kwalificeren de diensten van X als huiswerk- en scriptiebegeleiding. Ook het beroep op het fiscale neutraliteitsbeginsel slaagt niet.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 8

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 9 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

505

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen