Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat een fout door belastingplichtige bij de aangifte aangemerkt moet worden als een fout die in beginsel met navordering hersteld kan worden. Van een welbewuste acceptatie door de inspecteur was geen sprake.

X doet aangifte en merkt daarbij een WAZ-uitkering ten onrechte aan als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Hierdoor is de verschuldigde belasting volgens aangifte lager dan die zou moeten zijn. De aangifte wordt via geautomatiseerde weg geregeld waarbij de foute aangifte wordt gevolgd. De inspecteur legt daarna een navorderingsaanslag op die in bezwaar en en beroep in stand blijft. X komt in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch stelt vast dat X zelf een fout heeft gemaakt bij het indienen van de aangifte. Omdat niet is gebleken dat de inspecteur deze fout bewust heeft geaccepteerd – de aangifte was automatisch afgedaan – kon nagevorderd worden. Aan het kenbaarheidsvereiste was voldaan vanwege het zogenoemde 30%-criterium. Beroep ongegrond.

Lees ook het thema Navordering

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 17 februari

27

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen