Hof Arnhem-Leeuwarden hecht geen geloof aan de verklaring van X dat hij alleen door zijn vrouw werd gereden omdat X op de zitting heeft erkend dat hij soms ‘s nachts of tijdens weekenden 'elders' – dus niet bij zijn vrouw – verbleef en dan wel zelf gebruik maakte van een op dat moment beschikbare auto uit het wagenpark.

X is jarenlang vanuit diverse eigen bv's werkzaam in de autobranche. In geschil zijn de IB-(navorderings)aanslagen over 2008 tot en met 2013 en in het bijzonder of de bewijslast moet worden omgekeerd en de bijtellingen privégebruik auto. Volgens Rechtbank Gelderland heeft X niet de vereiste aangiften gedaan omdat de werkelijk verschuldigde belasting absoluut en relatief aanzienlijk meer is en dat X zich daarvan bewust moet zijn geweest. Voor de correcties privégebruik auto is de inspecteur voor alle jaren terecht uitgegaan van één auto met een cataloguswaarde van € 100.000. X stelt in hoger beroep nooit zelf in een auto te rijden en altijd wordt gereden door zijn echtgenote in de haar ter beschikking staande auto.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geen geloof aan die verklaring omdat X op de zitting heeft erkend dat hij soms ‘s nachts of tijdens weekenden 'elders' – dus niet bij zijn vrouw – verbleef en dan wel zelf gebruik maakte van een op dat moment beschikbare auto uit het wagenpark. De door X ingebrachte verklaringen, inhoudende dat X volgens de ondertekenaars nimmer een auto van het bedrijf heeft gebruikt en dat de auto waarmee X naar afspraken kwam altijd werd bestuurd door zijn echtgenote, worden gepasseerd. Deze verklaringen bevatten namelijk geen details over de auto’s waarin X werd gereden en het zijn slechts momentopnamen, die geen uitsluitsel geven over het autogebruik buiten de waargenomen tijdstippen. Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.145

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 17 februari

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen