Het kabinet is voorstander van openbare country-by-country-rapportage. Dat antwoordt minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Kamervragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) over 'Ontwikkelaar corona-sneltest ontwijkt op grote schaal belastingen'.

Op grond van art. 67 AWR kan het kabinet niet ingaan op de fiscale positie van een individuele belastingplichtige. In de brief staat wel dat de Dienst Testen geen overeenkomsten heeft gesloten met of orders geplaatst bij Qiagen die betrekking hebben op sneltesten. De afgelopen maanden zijn vanuit het Ministerie van VWS diverse aanbestedingen rondom corona sneltesten gedaan. Hierbij heeft geen gunning aan dit bedrijf plaatsgevonden.

Er kan ook niet worden gereageerd op de elementen uit het SOMO-rapport over deze belastingplichtige. Op basis van de bevindingen beveelt het rapport van SOMO aan transfer pricing mismatches aan te pakken en transparantie op belastinggebied te verbeteren.

Een unilaterale maatregel op het punt van de openbare CbC-rapportage kan de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven benadelen. Daarom wordt ingezet op het maken van afspraken in internationaal verband om dit te bereiken. Daarnaast is het kabinet bereid om, conform de motie Snels, onderzoek te doen naar een verplichting voor grote bedrijven de commerciële winsten in Nederland te rapporteren.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Editie: 17 februari

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen