Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de naheffingsaanslag loonheffingen en een betaalverzuimboete terecht zijn opgelegd. De inhoudingsplichtige heeft de ingehouden bedragen ten onrechte niet afgedragen.

Belanghebbende, X bv, heeft de pensioenuitkering aan haar dga in het jaar 2016 geheel in de aangifte loonheffingen over de maand december opgenomen, onder inhouding van LB/PVV en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. In zijn aangifte ib/pvv voor het jaar 2016 heeft de dga deze pensioenuitkering als loon uit vroegere dienstbetrekking aangegeven met vermelding van de daarop door X bv ingehouden bedragen. De inspecteur legt X bv de in geschil zijnde naheffingsaanslag loonheffingen en een betaalverzuimboete op omdat de af te dragen bedragen niet zijn betaald.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de dga de pensioenuitkering in december 2016 door verrekening (rekening-courant) genoten. Van opschorting is geen sprake geweest. X bv heeft terecht LB/PVV ingehouden maar de afdracht daarvan is achterwege gelaten. De naheffingsaanslag en verzuimboete zijn terecht opgelegd. Het hoger beroep van X is ongegrond.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 20

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de loonbelasting 1964 27

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Loonbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 14 augustus

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen