Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat bij intrekking door de inspecteur van het hoger beroep deze op verzoek van de heer X bij afzonderlijke uitspraak in de proceskosten kan worden veroordeeld.

Aan de heer X is een IB-aanslag over 2009 opgelegd. Rechtbank Gelderland verlaagt de aanslag. De inspecteur gaat in hoger beroep. Op de zitting trekt de inspecteur deze weer in. X claimt vervolgens vergoeding van zijn proceskosten.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat bij intrekking door de inspecteur van het hoger beroep deze op verzoek van X bij afzonderlijke uitspraak in de proceskosten kan worden veroordeeld. Voor de beroepsmatig verleende rechtsbijstand wordt deze vergoeding vastgesteld op € 1024 (2 x € 512 voor verweerschrift en bijwonen zitting met wegingsfactor 1) en X krijgt voorts € 35 voor zijn reis- en verblijfkosten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:118

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 14 augustus

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen