Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de informatiebeschikking terecht is afgegeven. De vragen die de inspecteur heeft gesteld zijn van belang om te kunnen beoordelen of X is onderworpen aan de VPB-heffing en of zij ondernemer is voor de btw.

Stichting X bevordert en stimuleert (de beoefening van) autosport en motorsport. Naar aanleiding van een boekenonderzoek vraagt de inspecteur X om gegevens en inlichtingen te verstrekken. Hierbij wordt ook gemeld dat niet is voldaan aan de administratie- en bewaarplicht. Omdat X de gevraagde informatie niet verstrekt, neemt de inspecteur een informatiebeschikking ten aanzien van X.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de informatiebeschikking terecht is afgegeven. Volgens de rechtbank zijn de vragen die de inspecteur heeft gesteld van belang om te kunnen beoordelen of X is onderworpen aan de VPB-heffing en of zij ondernemer is voor de btw. Dat de inspecteur in 2009/2010 mogelijk telefonisch aan X heeft meegedeeld dat op haar geen aangifteplicht meer rust voor de VPB- en/of btw-heffing, is niet van belang. Dit betekent namelijk niet dat de inspecteur in een later jaar geen vragen meer mag stellen. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de inspecteur het vertrouwen heeft gewekt dat X voortaan ontslagen was van de verplichtingen uit hoofde van art. 47 en 52 AWR. De rechtbank geeft X uiteindelijk nog twee weken om de vragen te beantwoorden.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken. Kijk ook de video over dit onderwerp op TaxVisions.nl.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 14 augustus

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen