Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat zowel de heffingsambtenaar als X de restwaarde van een verenigingsgebouw niet aannemelijk maken. Het hof stelt de WOZ-waarde van het gebouw daarom in goede justitie vast.

De WOZ-waarde van het verenigingsgebouw van stichting X wordt voor het jaar 2017 op € 557.000 vastgesteld. Dat is de gecorrigeerde vervangingswaarde. Volgens stichting X moet het gebouw dat in gebruik is bij een muziekvereniging echter op € 480.000 gewaardeerd worden. De heffingsambtenaar heeft voor de door hem bepleite restwaarde aansluiting gezocht bij de landelijke Taxatiewijzers. X stelt dat de restwaarde op nihil moet worden gesteld en verwijst naar twee verkopen van panden die de bestemming “maatschappelijke doeleinden” hadden. 

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de heffingsambtenaar niet aannemelijk gemaakt dat de door hem in aanmerking genomen restwaarde niet te hoog is. X maakt echter ook niet aannemelijk dat de restwaarde van de onroerende zaak op nihil gesteld moet worden. Het hof stelt de WOZ-waarde van het gebouw in goede justitie vast op € 500.000. De aanslagen OZB en rioolbelasting worden dienovereenkomstig verminderd. Het hoger beroep van X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 14 augustus

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen